Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

BİRLİKTE SİGORTA

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedir ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketlerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır


BÜTÜN TEHLİKELER (ALL RISKS)

Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı "Bütün Tehlikeler" olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, "Bütün Tehlikeler" (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır.


BAŞVURU FORMU

Sigorta adaylarına ait bilgileri ve istenen teminatları içeren, sigorta ettiren tarafından imzalanması gereken sigortaya başvuru belgesidir. Bu form, sigortacı için bir teklif niteliğindedir. Yani bu formun doldurulması, sözleşmenin başladığını göstermez, sigortalı adayının talebini gösterir.


BEYAN

Sigorta başvurusu sırasında sigortalı adayının sigortacıya ilettiği bilgilerdir. Başvuru aşamasında, mevcut sağlık durumu ve sağlık geçmişiyle ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak vermiş olması gereklidir. Önceden varolan ve bilinmesine rağmen beyan edilmeyen rahatsızlıklara ait tedavi giderleri ödenmediği gibi Azami İyiniyet Prensibi ve Genel Şartlar çerçevesinde sigortalılık da sonlandırılabilir.


BEKLEME SÜRESİ

Bazı hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçmesi gereken süredir.


BAŞLANGIÇ TARİHİ

Sigorta Sözleşmesinin ilk kez veya varsa müteakip her yinelenmesinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12.00) ay ve yıl.


BEYAN EDİLMEMİŞ ÖNCEDEN VARILAN SAĞLIK PROBLEMİ

Sigorta Sözleşmesi için yapılan başvuru sırasında veya öncesinde, var olan ve bilinen herhangi bir şikâyetin veya hastalığın başvuru formunda sorulmuş olmasına rağmen sigortacıya beyan edilmemesi.


BEYAN EDİLMEMİŞ TEHLİKELİ SPORLAR

Sigorta Sözleşmesi için yapılan başvuru Tarihine kadar, sigortalı adayının yaptığı tehlikeli aktivite veya sporların beyan edilmemesi.


BİRİKİM TUTARI

Sigortalının ödediği Primlerin yıllar itibariyle yasal ve Teknik kesintileri yapıldıktan ve Teknik Faiz ile nemalanmasından sonra elde edilen tutar.


BİTİŞ TARİHİ

Sigorta Sözleşmesinin Süresinin Bittiği Gün (Türkiye Saati İle öğlen Saat 12.00), ay ve yıl.


BROKER

Sigorta ve reasürans aracılarına 'broker' denir. Brokerler sigortalıyı veya sigorta veya reasürans şirketini temsil ederek sigorta veya reasürans şirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranmak durumundadır. Bunlar tarafları bir araya getirerek sigorta veya reasürans sözleşmelerinin akdinden önce gerekli çalışmaları yaparak, bu sözleşmelerin uygulanmasına ve özellikle de Tazminatın ödenmesine yardımcı olurlar.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: