Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILAMA YETERLİLİĞİ (SOLVENCY MARGIN)

Bir sigorta veya reasürans şirketinin varlık değerinin yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte olduğunu gösteren bir orandır. Şirketin sorumluluklarını karşılayabilecek ölçüde güçlü bir mali yapıya sahip olduğunun belirlenmesi bakımından önemlidir. Kısa ve uzun vadeli işler için ayrı ayrı hesaplanmakta olan Yükümlülük Karşılama Yeterliliği, genel branşlar itibariyle prim ve hasar esasına göre, uzun vadeli işlerde ise şirketin varlık ve sorumluluklarının yıllık aktüeryal değerlemesine göre belirlenmektedir.


YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Sigortalının tıbbi açıdan Hastanede yatmasını, acil Hastane Hizmetlerinden yararlanmasını gerektiren ve bu sigorta Sözleşmesi ile Teminat altına alınmış durumlardır. Ayakta Tedavi, Küçük Müdahale, Annelik ve ek Teminatlarda anlatılan durumlar; Hastanede yatırılarak yapılmış olsa dahi bu Teminattan değerlendirilmez.


YILLIK TOPLAM LİMİT

Sigortacının sigorta Sözleşmesinin şartları içerisinde istisna, bekleme süresi, Limit ve Muafiyet dışında Yıllık olarak belirtilen Teminatından, sigorta geçerlilik süresince kullanabileceği azami gider toplamı.


YİNELEME

Sigorta Ettirenin mevcut olan sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihinden önce, en erken 30 gün veya Bitiş Tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sözleşme yaptırmak için sigortacıya başvurması ve sigortacı ile sigorta Ettirenin yeni sigorta Sözleşmesinin koşullarında mutabık kalarak sigorta süresinin Bitiş Tarihinden itibaren mutabık kalınan yeni koşullarla kesintisiz olarak devam ettirilmesi.


YİNELEME TARİHİ

Daha önce mevcut olan sigorta Sözleşmesinin Bitiş Tarihi ile aynı olan yeni sigorta Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi (Türkiye saati ile öğlen saat 12.00), ay ve yıl.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: