Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

RİZİKO

Kazanın zarar doğurma ihtimaline tehlike veya riziko denir.Zarar doğurma olasılığı bulunan olaylar riziko olarak kabul edilir ve sigorta edilebilir.Riziko Sivil ve ticari/sanayii rizikolar olarak sınıflandırılır. Her zarar doğuran olay riziko olarak kabul edilmez.Bir olayın sigorta açısından riziko niteliği taşıyabilmesi için meydana gelip gelmeyeceğinin belirsiz olması veya ne zaman meydana geleceğinin bilinmemesi gerekir.Örneğin: Bu güne kadar heyelan rizikosu bulunmayan bir toprak parçası üzerindeki taşınmazlara teminat verilebilirken,heyelan rizikosunun başlamasından sonra bu teminat verilmez, bu rizikodan dolayı taşınmazların kazaya uğrama ihtimali %100 dür.


REASÜRANS

Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını başka bir şirkete devretmesidir.


RİYAZİ İHTİYAT

Bakınız, Birikim tutarı.


RİZİKO EK PRİMİ

Sigorta Sözleşmesi yapılırken, sigortalının beyanına göre riskin kabul edilmesi aşamasında, şirketin Riziko kabul standartlarına göre belirlenen ve sadece ilgili sigorta lı için uygulanacak olan ilave Prim.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: