Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

UZAK SEBEP (REMOTE CAUSE)

Uzak sebebi yakın sebepten ayıran tek fark zaman faktörüdür. Hâkim ve belirleyici olan yakın sebep, zaman içerisinde ortadan kaldırılabilecek iken, böyle bir tedbir alınmamakta ve hasara yol açmaktadır. Bir yangında direnci azalan duvarın bir hafta sonra rüzgâr ve fırtına nedeniyle çökmesiyle meydana gelen hasarın uzak sebebi, duvarın direncini azaltan yangındır.
Yakın sebebin, eldeki yeterli zaman içerisinde ortadan kaldırılmaması ve hasara neden olması durumunda uzak sebep söz konusu olmaktadır.


UNDER WRITING (RİZİKO KABUL)

Sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarla onaylayacağının belirlendiği standart risk değerlendirme süreci.


UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIM FORMU

Sigortalının sigorta Sözleşmesinin geçerlilik döneminde kronik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan, ilaç miktarını ve tedavi süresini karşılayacak şekilde, sigortacı tarafından onaylanması durumunda düzenlenen form.


ÜCRETSİZ YARARLANMA

Sigortacının sigortalının Anlaşmalı Kuruluşta gerçekleşen ve Teminat Kapsamında olduğu kabul edilen tedavi harcamalarından, Muafiyet, Teminat yüzdesi ve Limit dışında sigortacının üstlenmesi gereken tutarını, Anlaşmalı Kuruluşlara doğrudan ödemeyi taahhüt etmesi.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: