Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 

AŞKIN SİGORTA
Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesidir. Sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilse dahi, sigorta şirketi, bir tam zıya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

 

AZAMİ İYİNİYET
Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması halidir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesidir. Sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilse dahi, sigorta şirketi, bir tam zıya durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

 

AKTÜER
Sigorta risk analizi konusunda, prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini karşılama yeterliliği konusunda uzmanlığı olan, sigorta matematiği eğitimi almış ve bu konuda yeterliliği Hazine tarafından tescil edilmiş kişilerdir. Bütün bu konularla ilgili alana da aktüerya denir.

 

ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARI
Satın alınan ürüne ait Network listesinde yer alan Sağlık Kuruluşları.

 

ANLAŞMASIZ SAĞLIK KURULUŞLARI
Satın alınan ürüne ait Network listesinde yer almayan ve alınan hizmetin karşılığını öncelikle sigortalının ödediği Sağlık Kuruluşları

 

ACİL DURUM
Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi görüşe yol açan ve daha sonra hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir Hastanenin acil servisinde Hizmet almayı gerektiren ve poliçe özel şartlarında kapsam dışı olmayan, acil durum olarak tanımlanmış sağlık durumu.

 

ACİL OLMAYAN DURUM
Poliçe özel şartlarında acil durumlar adı altında listelenen haller dışındaki her türlü sağlık durumu.

 

ACİL KAZA
Poliçe geçerlilik süresinde sigortalının bedensel yaralanmasıyla sonuçlanan ve adli makamlarca takip ve tahkikat yapılması gereken ve/veya yapılmış olan, tahkikatı yapan kurumlarca belgelenen, beklenmedik ani olay.

 

ANLAŞMALI KURULUŞ ANLAŞMALI
Poliçe ekinde verilmiş olan anlaşmalı kuruluş listesinde her kuruluş için belirlenmiş kategoriye verilen ad manasında kullanılmıştır. Anlaşmalı kuruluşun tipine göre belirlenecek Limit ve/veya katılım payları poliçe ekindeki Teminat tablolarında belirtilmiştir.

 

ANLAŞMALI KURULUŞ LİSTESİ
Sigorta Şirketinin özel anlaşmalar çerçevesinde, sigortalıya ücretsiz ve/veya ücretli yararlanma Hizmetini, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde Hizmet veren sağlık kuruluşlarını tanıttığı liste. Bu liste sigorta Şirketince güncelleştirilebilir ve tüm poliçeler için güncelleşen son liste esas alınır.

 

ANLAŞMASIZ KURULUŞ
Sigorta Şirketi ile sözleşmesi olmayan hastane, klinik, laboratuar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktorlardır. Anlaşmalı bir hastanede çalışan ancak kendi ücretleri üzerinden fatura kesen Doktorların, sigortacı ile özel anlaşması yoksa bu doktorlara ait faturalar, anlaşmasız kuruma ait fatura olarak değerlendirilir. Sigortalılar bu kuruluşlarda yaptıkları harcamaların tamamını öder ve sigorta Şirketinden talep eder. Sigorta sözleşmesi şartlarına göre yapılan değerlendirmeye göre sigorta şirketi hissesine düşen kısmı sigortalıya öder. Değerlendirmenin yapılması için gerekli tıbbi belge, Tazminat Talep Formu ve faturaların tamam olması gerekir. Sigorta başlangıç Tarihinde anlaşmalı olan ancak daha sonraki dönemde anlaşması iptal edilen kuruluşlar iptal Tarihinden itibaren Anlaşmasız Kuruluş olarak işlemlerde değerlendirilir ve sigortalıların Tazminat talepleri buna uygun ödenir.

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI

Sigorta Sözleşmesinin kapsamı dâhilinde olan, Hastaneye yatırılmayı veya Hastanede tedavi edilmeyi, gözlem altında tutulmayı gerektirmeyen durumlardaki Doktor bakımı ve muayenesi, önerilen ilaçların alınması, tanı amaçlı incelemeler, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi vb. Hizmetleri kapsayan Teminatlardır.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: