Kuruluş Amacı

Derneğimiz, sigorta sektöründe çeşitli şirketlerde çalışan bir grup genç insanın; birbirlerini tanımak, bilgi alışverişi yapmak, sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma içinde olarak sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunmak ve ülkemize yararlı olmak amaçlarıyla GENÇ SİGORTACILAR DERNEGİ çatısı altında bir araya gelmeleriyle 1 Eylül 1993 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimizin amaçları arasında şunlar sayılabilir;

 

  • Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak,
  • Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını sağlayacak ve verimliliğini arttıracak etkinliklerde bulunmak,
  • İş yaşamındaki gelişmeleri izleyerek, yeni deneyimlerin, görüş ve düşüncelerin üyelere aktarılmasını sağlamak,
  • Üyelerinin mesleki niteliklerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini ve dayanışma ruhlarını geliştirmek,
  • Üyeleri arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamak,
  • Üyelerinin, toplumumuzun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

 

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek gayesiyle, mesleki, ekonomik ve sosyal konularda konferanslar, paneller düzenlenmekte ve üyelerimizi kaynaştıracak sosyal etkinlikler organize edilmektedir. Derneğimiz etkinliklerini www.gesid.org.tr adresi vasıtası ile duyurmaktadır. Hedeflerimiz doğrultusunda, oluşturulan çalışma gruplarında bilimsel çalışmalarımız sürdürülmektedir. Dernek tarafından şimdiye kadar Hayat Sigortaları için Aktüeryal Teknikler ve Sigorta Sahtekarlıkları adlı iki kitap yayınlanmıştır.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: