Sigortacılıkta Sıkça Kullanılan Terimler

 

A B C-Ç D E F G-Ğ H I-İ K L M-N O-Ö P R S-Ş T U-Ü V Y Z

 

Sözlük

 


ZORUNLU SİGORTA (COMPULSORY INSURANCE)

Kişilerin üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, üçüncü şahısların zararının tazminini garantilemek amacıyla, kişilerin yaptırması yasal zorunluluk olarak belirlenmiş sigortadır. Zorunlu Trafik Mali Mesuliyet ve DASK poliçeleri örnek olarak gösterilebilir.


ZEYİLNAME

Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.


ZARAR, ZIYA

Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır.
- Ekonomik kayıp meydana getiren bir olay,
- Bir sigorta teminatı kapsamında, sigortalıya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkını veren olay,
- Sigorta konusu şeyin kaybolması.
Bir portföy içinde, hasar, üretim masrafları, idari masraflar, hasar masrafları, komisyon ve diğer giderler toplamının, prim ve benzerlerinden oluşan gelir miktarını aşması durumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: