Yayınlanmamış GESİD 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı

24 Şubat 2017 günü, saat 19:00’da Müselles Sokak No:3 Esentepe – İstanbul adresinde bulunan Kats’da  toplanan 17. Genel Kurul’da toplantı yeter sayısının görülmesi üzerine toplantıya geçildi. Dernek Başkanı Dr. Hakan ÖZCAN’ın açılış konuşmasından sonra saygı duruşu yapıldı, ardından gündem maddeleri sıra ile görüşüldü.

Daha sonra 2017-2018 çalışma dönemi için Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerinin seçimi

yapıldı. Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri şöyle oluştu.

Dr.Hakan ÖZCAN – Genel Başkan

Sema TÜFEKÇİLER – Eş Başkan

Dr.Gökhan YILDIRIM – Başkan Yardımcısı

Mehmet Özgür BARUTÇU - Başkan Yardımcısı

Melda ŞUAYİPOĞLU – Genel Sekreter

Serpil Akyol ERDEN – Sayman

Can ERİŞ – Hukuk İşleri ve Mevzuat Direktörü

Fırat TEMEL – Sosyal İşler Direktörü

Sertaç YILDIRIM – Eğitim Direktörü

Sami ÇETÜKKAYA – Sponsorluk Direktörü

 

Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri:

Gökmen İBİŞLER

Bilge Özbenli YILDIRAN

Zekeriya DUR

Kadir KARAPINARLIOĞLU

Elvan ATALAY

Ebru ÇAVUŞOĞLU

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: