GESİD 19.DÖNEM GENEL KURULU

Değerli Üyelerimiz

Derneğimizin 19. Genel Kurul toplantısı 30 Mart  2021 tarihinde

saat 11.00’de Büyükdere Caddesi

Torun Center - Quasar önü park alanı, Mecidiyeköy- İSTANBULadresinde ;

yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda

 

29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 11.00’de 

Büyükdere Caddesi, Torun Center - Quasar önü 

açık park alanı adresinde pandemi kuralları ve sosyal

mesafe şartlarında aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Katılım konusunda desteğiniz rica eder, sağlıklı günler temmeni ederiz...

 Saygılarımızla,

      GESİD

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.      Açılış ve saygı duruşu.

2.      Başkanlık divanının seçimi, (Bir başkan, bir başkan vekili, bir katip).

3.     2019-2020 yılları çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir- gider çizelgelerinin ve

Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin aklanması.

4.      2021-2022 yıllları çalışma dönemi Dernek Çalışma Programı ile bütçe bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin

okunması, görüşülmesi ve oylanması.

5.      2021-2022 çalışma dönemi için Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

6.      Dilekler ve öneriler.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: