Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge (2008/15)

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile ilgili olarak uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, TOBB ve Odalarca başvuruların değerlendirilmesi esnasında, açıklanmasında fayda görülen hususlar Uygunluk Belgesi başvurusu sırasında odaya teslim edilmesi gereken evraklar ekte yer almaktadır.

Başvuru ve detaylı açıklamalar için ayrıca www.sigorta.org.tr sayfasını ziyaret ediniz

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: