Sigorta sektörüne ilişkin yasal takvim açıklandı

 

2007-2013 döneminde AB müktesebatına uyum kapsamında gerçekleştirilecek yasal düzenlemeleri içeren program toplam 412 sayfadan oluşmakta olup programa göre 7 yıl içerişinde yaklaşık 200 kanun ve 600 ikincil mevzuat çıkarılması planlanıyor.

Program çerçevesinde Türk sigorta sektörünü de yakından ilgilendiren bir yasal takvim sunularak, çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler başlıklar halinde ele alındı.<p< Yasal düzenlemeleri takvime bağlayan ilgili bölüm görmek için lütfen başlığı tıklayınız.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: